About

Astudiodd Gwyn yn Ngoleg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd a graddio mewn Dylunio Theatr. Ers hynny mae wedi magu profiad fel dylunydd dibynadwy sy’n creu dyluniadau o safon uchel. Pobl sy’n ganolig i’w ddyluniadau boed hynny’n gymeriad ar set ffilm neu lwyfan theatr neu’n berfformwyr a chynulleidfa mewn gwyl neu ddigwyddiad. Y berthynas hon rhwng pobl a chymunedau sy’n gyrru dyluniad gweledol y gofod.

///

Gwyn studied Theatre Design at the Royal Welsh College of Music and Drama. Since graduating he has gained experience and reputation as a dependable designer who creates high standard designs. People are central to his desgig process; characters on a film set or theatre stage or performances and audiences at a festival or event. It is these human relationships that drive the visual design of the space.