OCHR 1

Dylunydd Set Teledu, Cyfarwyddwr Celf // TV Set Designer, Art Director

gyda // with Antena, S4C

cyfarwyddo // director : Elis Roberts

cynhyrchu // producer : Griff Lynch

Nifer o setiau a cysyniadau gweledol ar gyfer stiwdio Ochr 1, dyma ambell ffefryn!

Numerous set designs and visual concepts for Ochr 1 studio, here’s a few favourites!