GWYN EIDDIOR

 
thumbnail_SHD_IMG_1239.jpg
 

creu gofodau a phrofiadau gweledol arbennig ar gyfer ffilm a theledu, theatr, digwyddiadau byw.

Astudiodd Gwyn Eiddior gwrs Dylunio Theatr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Ers graddio mae wedi magu profiad eang a sicrhau enw da fel dylunydd dibynadwy effeithlon sy’n creu gofodau amrywiol o safon uchel. 

Perthynas pobl a’u gilydd sy’n gyrru ei ddyluniadau, y cysylltiad personol gyda’r gofod, boed hynny yn gymeriadau ar set deledu neu lwyfan theatr neu yn berfformwyr a chynulleidfa yn mwynhau gwyl neu ddigwyddiad unigryw.

Os hoffech drafod cyd-weithio ebostiwch: gwyneiddior@me.com neu IG: @gwyneiddior 

creating special spaces and visual experiences for film and television, theatre, live events.

Gwyn Eiddior studied Theatre Design at the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff. Since graduating he’s gained vast experience and a reputation as a dependable efficient designer who creates varied and high quality designs.

Personal interactions and relationships drive his designs, people’s connection within their space; characters on a film set or theatre stage or performers and audiences enjoying an unique festival or event.

If you’d like to discuss collaborating please email: gwyneiddior@me.com or IG: @gwyneiddior

IMG_9762.JPG

Criw Dylunio yr Eisteddfod! // Eisteddfod Design Crew!

Top profile shot by Ryan Eddleston on set of ‘Pink Wall’

Screenshot+2019-03-03+10.30.48.jpg